Lagturnering PTK

Invitasjon til WILSON lagturnering i Porsgrunn Tennisklubb

Porsgrunn Tennisklubb ønsker å sette i gang en lagspillserie etter modell fra Larvik og Stavern Tennisklubb. Dette har vist seg å være en suksess hos dem, og er noe vi ønsker å få til hos oss også. Vi i PTK vil benytte anledningen til å takke Larvik og Stavern Tennis, som har gitt oss lov til å bruke deres turneringsmodell som basis for vår lagturnering. LST har gitt oss mange gode tips mht. gjennomføring, oppsett og registrering av lagkamper.

Wilson Lagspillserien er en morsom aktivitet som alle medlemmer av Porsgrunn Tennisklubb, Skien Tennisklubb, Langesund Tennisklubb, Grenland Tennisklubb og Telemark Bedriftsidrettskrets er velkommen til å delta i. I denne serien får du spille sosiale tenniskamper mot andre spillere på ditt eget ferdighetsnivå. Enten du er blant de beste i klubben eller nybegynner så vil du være i en divisjon hvor det bare er spillere ca. på ditt eget nivå. Det er ingen aldersgrense og menn/kvinner og ungdom kan spille sammen på laget.

Ranking av spillerne/lagene: trener hos PTK rangerer spillerne, slik at alle får passende og riktig motstand.

I lagspillserien spiller to og to spillere sammen som et lag. Når det arrangeres kamp mellom to lag, så spiller den antatt beste spilleren på det ene laget en single mot den antatt beste på det andre laget (“éneren mot éneren”) og den antatt svakeste på det ene laget spiller en single mot den antatt svakeste på det andre laget (“toeren mot toeren”). Deretter spiller lagene en double mot hverandre.

Det som er avgjørende for hvilke lag som kommer høyt på tabellen er antall “Matcher vunnet” i løpet av sesongen. Dersom dette er likt går det til “Sett-forskjell” og dersom det er likt også går det til “Games-forskjell”. Merk at selv om et lag har tapt begge singlematcher er det allikevel verdt å kjempe for en seier i doublekampen, siden dette vil kunne gi en verdifull “Match vunnet”.

En Lagspillserie varer i ca. 3-4 måneder. En sesong går fra nyttår og frem til ca. slutten av april. Da gjøres opprykk/nedrykk av ett lag fra hver divisjon, og en ny sesong spilles på høsten, fra ca. 1. september og frem mot tidlig desember. I periodene fra ca. 1. mai til 1. september, og det meste av desember, er det ingen lagspillserie.

Som hovedregel er det tenkt å danne grupper på 6 lag i hver gruppe, dvs. at hver spiller vil få 5 single og 5 doublekamper. Dette vil måtte justeres noe ut ifra endelig antall påmeldte.

Det koster kr. 600,- pr spiller som er medlem og kr. 750,- pr spiller som ikke er medlem pr turnering for å delta i lagspillserien. Pengene dekker baneleie for hele sesongen (alle kampene spilles innendørs i hallen på Kjølnes), og premier til vinnerlag i hver divisjon. Klubben holder baller til kampene.

Beløpet betales inn til konto 2670.41.42896, merket med lag og spillers navn, etter at klubben har arrangert ferdig grupper og lag. Pengene må være inne på konto før man kan starte de første kampene i serien, senest 2 uker før seriestart.

Kampene spilles som hovedregel på lørdager og søndager, og blir satt opp i vårt bookingsystem. Hengekamper må spilles på ledig tidspunkt i henhold til vårt bookingsystem!!!

Ønsker du å melde deg på lagspillserien, så send en e-mail til serieadministrator Kjell Rekkedal på kjell.rekkedal@gmail.com eller pr SMS: 977 95 222. Du kan melde deg på som et to-personers lag (hvis du har en partner du vil spille sammen med), eller du kan melde deg på som enkeltperson og vi vil forsøke å finne en partner til deg. Uansett hvor god eller dårlig du er, så er du velkommen i lagspillserien!

NB! Alle som ønsker å delta i lagserien for høsten 2015 må ha registret seg innen 23. august, dette for at klubben skal ha et oppsett klart til sesongstart 19-20 september.

Oppsett og regler kommer første uken i september.

Dersom noen har spørsmål angående turnering så kan følgende personer kontaktes:

Frank Stensøy, daglig leder mob. 452 05 217,
Jens Christiansen, styreleder mob. 908 62 797
Tomas Karell, tennistrener mob. 924 23 499,
Kjell Rekkedal, turneringsleder mob. 977 95 222

Velkommen til lagserien!

Med vennlig hilsen
Kjell Rekkedal og Jens Christiansen
Porsgrunn Tennisklubb

Aug 11, 2015 | Posted by | Comments Off on Lagturnering PTK
© Copyright 2015 Porsgrunn Tennisklubb