Innmelding

Porsgrunn Tennisklubb benytter Norges Idrettsforbunds Min idrett som medlemsregister. Ved førstegangs registrering trenger du fødsels- og personnummer.

For å melde deg inn:

  • Gå inn på https://medlemskap.nif.no/Start/Index/23258 og velg “Ny bruker” dersom du ikke allerede har en profil i Min idrett. Dersom du allerede har en bruker velger du “Logg inn”.
  • Type medlemskap som ønskes sendes så til kontor@porsgrunntk.no (får vi ikke mail registreres du som medlem i henhold til din eller dine barns alder). Informer også om hvor mange gruppetimer du ønsker å være med på i uken.

Medlemskap
Familiemedlemskap kr. 2100,-
Seniormedlemskap kr. 1400,-
Juniormedlemskap 10-18 år kr. 900,-
Juniormedlemskap under 10 år kr. 550,-

  • Har du flere i familien som skal melde seg inn i klubben kan du gjøre det på samme måte. Du må ha deres fødsels- og personnummer tilgjengelig.
  • Endring og vedlikehold av dine personopplysninger samt medlemskap gjøres selv på https://minidrett.nif.no

Spørsmål om medlemskap kan sendes til jon@porsgrunntk.no.

Aug 25, 2022 | Posted by | Comments Off on Innmelding
© Copyright 2015 Porsgrunn Tennisklubb