Styret

Her er de som styrer tennisklubben

Styret i Porsgrunn Tennisklubb (PTK) er en engasjert gruppe frivillige som styrer og driver klubben. Deres mål er å skape en positiv tennisklubbopplevelse for medlemmene gjennom beslutninger, organisering og utvikling av klubben.

Martin Kristoffersen

Styreleder

Tina E. Ravn

Nestleder

Magnus Davidsen

Styremedlem

Inge Lillefjær

Styremedlem

Guri Willums

Styremedlem

Anders Orlien

Varamedlem

Brian Isaksen

Varamedlem